Izjava o privatnosti

Politika Privatnosti

Politika privatnosti

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Lalizas Marina d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja svojih internetskih stranica.

Prilikom otvaranja korisničkog računa na marinastores.hr internetskoj stranici, naručivanja proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanja komentara, slanje povratnih informacija, Lalizas Marina d.o.o. može od krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju, te druge s tim povezane informacije. Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika i nije uvjetovano od strane Lalzas Marina d.o.o.

Lalizas Marina d.o.o. može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internetskih stranica putem kolačića (cookies), koji ne sadrže osobne podatke, te IP adrese koje su automatski zabilježene u zapisima pristupa. Isti služe da bi web stranica radila optimalno. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Kolačići su jednostavne funkcionalne datoteke koje poboljšavaju doživljaj pregledavanja dok koristite  stranicu. Mogućnost odabira njihovog korištenja se prikazuje prvi put kada posjetite stranicu. Možete odabrati opciju kojom ne prihvaćate kolačiće ili promjeniti njihove postavke u svom pregledniku, međutim, to će utjecati na vaš doživljaj pregledavanja. Oni ne nadziru aktivnost vašeg računala na bilo koji način osim pregledavanja naše stranice i naravno anonimno.

Osim kolačića koje mi stvaramo i za koje smo odgovorni, kolačići trećih strana namjenjeni  marketingu se također mogu koristiti. U tom slučaju relevantni dokumenti su regulirani od strane njih.

Posebno, kolačići se razlikuju u:

Kolačići koji se smatraju "apsolutno potrebnim" ili "potrebnim" za funkcionalnost platforme na ovoj stranici. Ovi kolačići su nephodni kako bi se omogućilo korisnicima da idu na ovu stranicu te da koriste njezine mogućnosti.

"Performansni" kolačići, koji skupljaju informacije o tome kako korisnici dolaze do ove stranice, kao npr. koje stranice posjećuju češće. Oni prepoznaju kako korisnici stupaju u interakciju s našom stranicom, saznaju koje stranice izgleda da sprječavaju svoje korisnike do odu, koje stranice se ne koriste često, koje stranice se učitavaju sporije, koje stranice korisnici obično posjećuju i s kojim serijama. Sve ove informacije nam pomažu u razvijanju i razvoju naše stranice kako bi je učinili korisnijom za korisnika koje će je u budućnosti ponovno posjetiti.

"Funkcionalni" kolačići, koji omogućavaju ovoj stranici da zapamti izbore koje odaberete.

Mi koristimo samo potrebne kolačiće za vašu navigaciju našom stranicom i niste personalizirani.

Također koristimo uslugu Google Analytics kako bismo bolje razumjeli kako posjetitelji upotrebljavaju ovu stranicu. Podaci prikupljeni Google Analytics kolačićem o korištenju ove stranice prenose se i pohranjuju u Google. Ako ne želite pratiti aktivnost Google Analyticsa na ovoj stranici, možete se isključiti pomoću ove veze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu pružanja informacija o našim ponudama, novostima i događanjima i promocijama. U svim mailovima je mogućnost odjave s liste primatelja.

Društvo prikuplja slijedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • e-mail
 • OIB
 • Kontakt broj
 • Fotografije s događaja
 • Video nadzor
 • IP adresa
 • Broj kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju

Osobni podaci kandidata za posao te ostale podatke koje razmijenite s nama.

Osobne podatke prikupljamo u određenu i zakonitu svrhu:

 • Slanje obavijesti o događanjima, ponudama, korisnim informacijama i alatima.
 • Vršenja ugovorenih usluga,
 • Video nadzor
 • Vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike
 • Za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima,        te unapređenja usluga.

Te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na vaš zahtjev omogućiti će vam se uvid u sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnosti ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih putem e-mail poruke na croatiawebshop@lalaizas.com. U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti ili promijeniti.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Lalizas Marina d.o.o.  poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

 •  vaše podatke nećemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili             ugovorena;
 •  vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani osim onih kojima je po            zakonu Lalizas Marina d.o.o. dužan ustupiti takve podatke;
 •  vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo na vaš zahtjev (pravo na prijenos) ili uz sudski nalog;
 •  bilo kada se možete odjaviti iz e-mail liste.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka, te ne  tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za izvršenje naručenih usluga i proizvoda.

Vrijeme čuvanje podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za primanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

U slučaju prijava na događaje, gdje nije dana privola za daljnju komunikaciju i slanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo najduže 6 mjeseci, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili se anonimiziraju.

Obrada osobnih podataka izvan EU

Osobne podatke Korisnika ne obrađujemo izvan EU.

Prava Ispitanika

Svaki ispitanik u skladu s GDPR uredbom ima određena prava:

a) Pravo na prigovor - Ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obrade podataka,

osim ako je drugačije propisano zakonom.

b) Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu o obradi osobnih podataka ispitanika, kao i pristup istima sukladno Uredbi.

c) Pravo na brisanje - Ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose

na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o

zaštiti podataka.

d) Pravo na ispravak - Ispitanik ima pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se

odnose na istog.

e) Pravo na prenosivost – Ispitanik ima pravo dobiti podatke u računalno čitljivom obliku, ukoliko je to izvedivo.

Svoja prava ispitanik može ostvariti slanjem e-mail poruke na croatiawebshop@lalaizas.com.

Povreda zaštite osobnih podataka

Svaka osoba koja sumnja da je došlo do kršenja zaštite osobnih podataka zbog krađe ili izloženosti osobnih podataka, mora odmah prijaviti incident s opisom događaja. Obavijest o incidentu prijavite slanjem e-mail poruke na croatiawebshop@lalaizas.com.

Društvo će istražiti sve prijavljene incidente kako bi potvrdio je li došlo do povrede zaštite osobnih podataka (data breach), te poduzeti sve zakonske mjere zaštite osobnih podataka.

Zakonitost obrade

Društvo će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način, Ukoliko smatrate da Društvo postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne može riješiti u suradnji s Društvom, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Ako Lalizas Marina d.o.o. ne postupi po zahtjevu korisnika u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva iz prethodnih stavaka, ili se u tom roku ne očituje, korisnik može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti prigovor