Sredstva za čišćenje sanitarija

od 75,00 kn

Uređaj koji zahodsku školjku održava čistom i sprječava nastajanje kamenca. Uređaj se priključuje na cijev kroz koju voda teče od pumpe prema zahodu. Kako se voda pumpa prema školjki, ona se obogaćuje sa sredstvom za dezinficiranje,

Kupuj prema