Sidra i spojnice sidro-lanac

Na Upit
Elastična kuka sa škopcem s osiguračem, Inox 316,
od 7,57
57,04 kn
od 7,57 57,04 kn
Na Upit
KUKA S OKOM LIJEVANA S OSIG.INOX316
od 11,41
85,97 kn
od 11,41 85,97 kn
od 21,90
165,01 kn
od 21,90 165,01 kn
od 29,00
218,50 kn
od 29,00 218,50 kn
od 70,00
527,42 kn
od 70,00 527,42 kn
od 21,25
160,11 kn
od 21,25 160,11 kn
od 46,45
349,98 kn
od 46,45 349,98 kn
od 258,80
1.949,93 kn
od 258,80 1.949,93 kn
od 69,65
524,78 kn
od 69,65 524,78 kn
od 64,00
482,21 kn
od 64,00 482,21 kn
od 168,00
1.265,80 kn
od 168,00 1.265,80 kn
od 8,50
64,04 kn
od 8,50 64,04 kn
od 25,90
195,14 kn
od 25,90 195,14 kn
od 84,95
640,06 kn
od 84,95 640,06 kn