Brodske kuke i držači

od 0,95
7,16 kn
od 0,95 7,16 kn
od 22,15
166,89 kn
od 22,15 166,89 kn
od 18,30
137,88 kn
od 18,30 137,88 kn
od 12,60
94,93 kn
od 12,60 94,93 kn
od 0,93
7,01 kn
od 0,93 7,01 kn
od 1,35
10,17 kn
od 1,35 10,17 kn
od 13,55
102,09 kn
od 13,55 102,09 kn
Na Upit
Koloturnik za odmotavanje lanca ili užeta, za ugra
od 28,14
212,02 kn
od 28,14 212,02 kn
od 2,40
18,08 kn
od 2,40 18,08 kn
od 10,50
79,11 kn
od 10,50 79,11 kn
Na Upit
Kuka za zaustavljanje lanca ili užeta, za ugradnju
od 16,19
121,98 kn
od 16,19 121,98 kn
od 17,40
131,10 kn
od 17,40 131,10 kn
od 3,05
22,98 kn
od 3,05 22,98 kn
od 21,50
161,99 kn
od 21,50 161,99 kn