Splavi za spašavanje i dodaci

Na Upit
od 1.934,57
14.576,02 kn
od 1.934,57 14.576,02 kn
Na Upit
od 13,14
99,00 kn
od 13,14 99,00 kn
od 231,00
1.740,47 kn
od 231,00 1.740,47 kn
od 95,00
715,78 kn
od 95,00 715,78 kn
od 9,35
70,45 kn
od 9,35 70,45 kn
od 15,95
120,18 kn
od 15,95 120,18 kn
od 78,00
587,69 kn
od 78,00 587,69 kn
od 6,10
45,96 kn
od 6,10 45,96 kn
od 1.957,65
14.749,91 kn
od 1.957,65 14.749,91 kn
od 9.870,00
74.365,52 kn
od 9.870,00 74.365,52 kn
Na Upit
LALIZAS splav  ISO 9650-1
od 1.276,13
9.615,00 kn
od 1.276,13 9.615,00 kn
Novo
LALIZAS splav Europe II INSHORE
od 1.420,15
10.700,12 kn
od 1.420,15 10.700,12 kn
Novo
LALIZAS splav ISO Atlantic C >24H
od 1.732,05
13.050,13 kn
od 1.732,05 13.050,13 kn
Novo
LALIZAS splav ISO Atlantic L <24h
od 1.550,00
11.678,48 kn
od 1.550,00 11.678,48 kn
od 982,15
7.400,01 kn
od 982,15 7.400,01 kn