Pokazivači smjera vjetra i nagiba broda

Posebna Ponuda
POKAZIVAČ NAGIBA BRODA 10*
od 5,52 6,90
od 5,52 6,90
Posebna Ponuda
POKAZIVAČ NAGIBA BRODA 10x8, 3cm
od 6,16 7,70
od 6,16 7,70
Posebna Ponuda
POKAZIVAČ NAGIBA BRODA 45* 8, 9x3, 9cm
od 5,52 6,90
od 5,52 6,90
Posebna Ponuda
POKAZIVAČ SMJERA VJETRA
od 48,52 60,65
od 48,52 60,65
Posebna Ponuda
POKAZIVAČ SMJERA VJETRA WINDEX
od 37,16 46,45
od 37,16 46,45
Kupuj prema