Bow Thrusteri i dodaci

Na Upit
CR70
od 54.080,00 kn
od 54.080,00 kn
od 28.080,00 kn
od 28.080,00 kn
Na Upit
CT225
od 32.240,00 kn
od 32.240,00 kn
Na Upit
CT300
od 50.361,00 kn
od 50.361,00 kn
Na Upit
CT325
od 52.565,00 kn
od 52.565,00 kn
Na Upit
CT550
od 85.280,00 kn
od 85.280,00 kn
Na Upit
HYD125
od 14.378,00 kn
od 14.378,00 kn
Na Upit
HYD225
od 17.160,00 kn
od 17.160,00 kn
Na Upit
HYD300
od 36.400,00 kn
od 36.400,00 kn
od 83,00 kn
od 83,00 kn
Na Upit
Pramčani propeler uvlačivi
od 77.900,00 kn
od 77.900,00 kn
od 21.706,00 kn
od 21.706,00 kn
Na Upit
Tunel Thruster CT125
od 22.880,00 kn
od 22.880,00 kn