Brodski satovi i davači

Na Upit
Davač brzinomjera Faria
od 65,55
od 65,55
Posebna Ponuda
Davač razine goriva/vode, H160
od 45,12 56,40
od 45,12 56,40
Posebna Ponuda
Davač razine za spremnik goriva
od 96,64 120,80
od 96,64 120,80
Posebna Ponuda
Davači za FARIA instrumente
od 7,24 9,05
od 7,24 9,05
Posebna Ponuda
Mjerni instrumenti FARIA 12V
od 11,36 14,20
od 11,36 14,20
Posebna Ponuda
Mjerni instrumenti Faria 12V
od 14,12 17,65
od 14,12 17,65
Posebna Ponuda
Mjerni instrumenti Faria 12V
od 17,00 21,25
od 17,00 21,25
Posebna Ponuda
Plovak za gorivo/vodu nuova rade
od 36,88 46,10
od 36,88 46,10
Posebna Ponuda
Plovak za svježe i otpadne vode
od 52,40 65,50
od 52,40 65,50
Posebna Ponuda
Pokazivači  razine  Nuova rade
od 26,76 33,45
od 26,76 33,45
Kupuj prema